Tjänster

Våra övriga tjänster

Förutom OVK-besiktning så kan du även anlita oss för följande tjänster:

Sotning

Eldstäder måste sotas med jämna mellanrum för att de ska fungera bra och för att undvika skorstensbränder. Dina eldstäder ska vara registrerade hos kommunen och godkända enligt gällande regler. Du får sedan regelbundet besök av våra sotare som gör jobbet snabbt och effektivt.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller måste också genomföras regelbundet på de eldstäder som finns. Information om hur ofta detta måste göras hittar du hos räddningstjänsten i Karlstad.

Skorstensbesiktning

Har du nyligen köpt en fastighet och känner dig osäker på om skorstenen är i gott skick, eller har du en befintlig skorsten som inte har kontrollerats på länge? Välkommen att anlita oss för skorstensbesiktning. Vi kommer ut och tittar på nuvarande skick samt kan ge dig råd om lämpliga åtgärder om det finns brister.

Installation, kontroll och service av ventilation

Vi utför rengöring och injustering av ventilationssystem för optimal funktion. Du kan också anlita oss vid nyinstallation och ombyggnad av ventilationen.

OVK-mätning i karlstad

Specialister på skorstenar, eldstäder och ventilation. Välkommen att anlita oss!