Tjänster

Våra tjänster

  • OVK-besiktning
  • Energioptimering
  • Eltjänster

Installation, kontroll och service av ventilation

Vi utför rengöring och injustering av ventilation och ventilationsaggregat för optimal funktion. Du kan också anlita oss vid nyinstallation och ombyggnad av ventilationen.

OVK-mätning i karlstad

Specialister på OVK-besiktning och ventilation. Välkommen att anlita oss!