Anlita oss för
OVK-besiktning i Karlstad

Experter på klimat- och ventilationsanläggningar

Anlita oss för
OVK-besiktning i Karlstad

Experter på klimat- och ventilationsanläggningar

OVK-besiktning i Karlstad och övriga Värmland

Behöver du boka en OVK-besiktning till din fastighet i Karlstad? Välkommen att anlita oss. Vi har certifierad personal som utför de kontroller som krävs enligt gällande lag.

Vi utför kontroller av alla förekommande typer av ventilationssystem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vad innebär en obligatorisk ventilationskontroll?

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll som det egentligen heter, är en besiktning av ventilationssystemet i en byggnad som utförs för att säkerställa att det fungerar tillfredsställande och att inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Kravet på att kontrollen ska utföras har funnits sedan år 1991 och infördes då man upptäckte att det fanns brister i inomhusluften i ett flertal byggnader - från privata bostäder till skolor, på sjukhus, kontor med mera.

Den som vistas i en byggnad ska kunna lita på att klimatet inte orsakar problem. Dålig luft kan nämligen ge upphov till allt från huvudvärk på grund av dålig syrenivå till allergier på grund av damm och mögel eller att sjukdomar sprids på grund av bristande ventilation.

Är du ägare av en fastighet i Karlstad så är det viktigt att du bokar OVK-besiktning enligt de regler som gäller. Du är själv ansvarig för att skicka in OVK-protokoll till kommunen. Nedan beskriver vi kort vilka regler som gäller för olika fastighetstyper.

Så ser kravet på OVK ut

OVK ska genomföras med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad det handlar om samt vilket ventilationssystem som finns installerat.

I lokaler som används för skolverksamhet, förskoleverksamhet eller vård så ska OVK utföras vart tredje år, oavsett vilken typ av ventilation som finns i byggnaden.

Flerbostadshus, kontor, industribyggnader och deras personalutrymmen har också ett krav på OVK-besiktning vart tredje år om de har en FT- eller FTX-ventilation. Har man istället S-, F- eller FX-ventilation så är det kontroll med sex års mellanrum som gäller.

Enfamiljs- och tvåfamiljsbostäder som har FX-, FT- eller FTX-ventilation behöver bara kontrolleras när systemet är nyinstallerat. Därefter krävs ingen återkommande besiktning. Märker du dock att systemet verkar ha någon form av problem så är det givetvis en god idé att boka in en besiktning eller service för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Protokollet skickas in till kommunen

När kontrollen är genomförd så får du ett OVK-protokoll. Det ska skickas in till Karlstads kommun då det är de som är ansvariga för tillsynen av ventilationssystemen. Protokollet innehåller en beskrivning av hur väl ventilationssystemet fungerar och om det finns några brister.

Upptäcks några fel vid kontrollen ska dessa åtgärdas omedelbart och därefter ska en ny kontroll göras för att säkerställa att problemet är löst.

Intyget som du får när kontrollen är utförd ska placeras på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel på en anslagstavla i entrén. På samma sätt som man märker upp hissar med besiktningsdatum ska det vara enkelt att se när en OVK-besiktning gjordes senast och när det är dags för kontroll nästa gång.

OVK-besiktning i Karlstad

OVK behövs efter ändringar

Ska du genomföra en väsentlig ändring av ventilationssystemet i en byggnad kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden. Efter att ombyggnationen är genomförd måste givetvis en OVK-besiktning utföras när systemet tas i bruk.

OVK-besiktning hjälper dig att förbättra fastighetsekonomin

  • En OVK-besiktning kan hjälpa dig att spara pengar.

  • Ett ventilationssystem som inte fungerar som det ska brukar leda till ökade driftkostnader och kan dessutom orsaka oönskade driftstopp.

  • Att regelbundet kontrollera sin anläggning är därför en god investering.

Genom att du vet om det finns något problem eller något som kan behöva justeras kan du hålla kostnaderna nere och arbeta förebyggande. Det är ytterligare en fördel med att utföra OVK med jämna mellanrum.

Boka OVK-besiktning i Karlstad idag

Vår personal har givetvis de certifieringar som krävs för att få utföra OVK-besiktningar. Börjar det bli dags för besiktning i din fastighet är det bara att du hör av dig så bokar vi in ett besök. Här kan du kontakta oss. Välkommen!

Vi utför OVK-besiktning i Karlstad och övriga Värmland. Boka OVK idag!