OVK

OVK eller obligatorisk ventilationskontroll som det faktiskt heter är - som det låter - en kontroll av ventilationssystem som är obligatorisk för fastighetsägare att utföra med vissa intervaller. På startsidan hittar du information om vad som gäller för olika fastighetstyper. Nedan beskriver vi kort vad som görs vid en OVK.

Så går en OVK till

Vid en OVK-besiktning kontrollerar våra certifierade kontrollanter följande:

  • Att funktionen och egenskaperna hos systemet stämmer överens med de föreskrifter som finns.
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns enkelt tillgängliga.
  • Att ventilationssystemet inte innehåller någon form av föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden.
  • Att systemet i övrigt fungerar som det är tänkt.
  • Vid löpande kontroller undersöker vi också om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen, utan att det orsakar en försämring av inomhusklimatet.

 

OVK-mätning i karlstad

OVK hjälper dig att få ett optimalt fungerande ventilationssystem i din byggnad.